Hitvallásunk

A Bibliaposzter.hu küldetésének tekinti, hogy minél több helyen - lakásokban, irodákban, iskolákban, közintézményekben - a falakon ott legyenek a Bibliából vett idézetek. Mindezt igényes és vonzó módon, modern grafikai "köntösbe" ágyazva; a tartalomhoz illő, de kreatív és friss formában, a mai lakberendezési trendeket figyelembe véve, változatosan, sokféle stílusban.

Az, hogy Isten Igéje szerves része legyen az életünknek és a környezetünknek is, nem egy forradalmi, új gondolat, ezt maga Isten mondta Mózesnek:

"Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra."
V. Mózes 6:5-9

Meggyőződésünk, hogy a Biblia egyetemes, minden emberre és népre vonatkozó kijelentései felbecsülhetetlen és megkerülhetetlen kincsei az emberiségnek, amelyen keresztül a Teremtő és Mindenható Isten nyilatkoztatja ki önmagát. Hisszük, hogy a Biblia pontosan az, amit állít magáról: Istentől inspirált, valóságosan Szent könyv.

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
Timótheus levél 3:16-17

Valljuk, hogy a Bibliában nincs tévedés, ellentmondás; az Ó- és Újszövetség egységes isteni művet alkotnak, egymást kiegészítik, magyarázzák és értelmezik. Hiszünk abban, hogy az egész Szentírás esszenciája egyetlen személyre mutat és az Ő megismerésére ösztönöz: Jézus Krisztusra.

Tudjuk, hogy a találomra kiragadott bibliaidézetek esetleg okozhatnak félreértést vagy zavart, ezért fontosnak tartjuk a Biblia tanulmányozását és az egyes igeversek szövegkörnyezeten belüli értelmezését.

Hisszük, hogy a Biblia tanításai a legbiztosabb alapot jelentik az ember számára az élet minden területén.

Mező I. Zsolt és Mező Zsuzsa

BIBLIAPOSZTER.hu © Minden jog fenntarva.